Üles

Privaatsus

Andmekaitsetingimused

Veebilehe atelier.ee isikuandmete vastutav töötleja on Calypso Interiors OÜ (registrikood 11401676) asukohaga Staapli tn 10, 10415, Tallinn, Harju maakond.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress

Õiguslik alus

Andmetöötlus toimub veebilehe külastaja nõusolekul

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebilehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Juurdepääs isikuandmetele on veebilehe haldajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebilehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebilehe haldajad rakendavad asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest, milleks on: andmevahetus veebilehega toimub krüpteeritud ühenduse kaudu, e-kirjade saatmisel on kasutusel standardne krüpteerimine, veebilehe serverite kaitseks on rakendatud tulemüüri, luuakse regulaarseid varukoopiaid.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi klienditoe vahendusel. Kui isikuandmetega tutvumise soov on esitatud elektrooniliselt, esitatakse ka teave üldkasutatavate elektrooniliste vahendite kaudu.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel info@atelier.ee

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel info@atelier.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).